Mit kell tudni a vadak által okozott mezőgazdasági károkról?

Mit kell tudni a vadak által okozott mezőgazdasági károkról?A mezőgazdasági termelés során mindig figyelembe kell venni az esetleges vadkárt, főleg, mivel legtöbb esetben nem csak „esetleges” a vadkár, hanem szinte biztos. Bejegyzésünkben a vadkárral, vadkár bejelentéssel kapcsolatos teendőket fogjuk megvizsgálni.

Bármilyen mezőgazdasági tevékenységet is végzünk, gondolnunk kell a vadkár elleni védekezésre. Gyümölcsösben a fák törzseit szeretik megrágni állatok, a madarak általában a termésekre veszélyesek, a vaddisznós, szarvasok a búzát, kukoricát, napraforgót teszik tönkre.

Vadkárnak az a kár minősül, ami a teljes kár 10%-át meghaladja. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdák a teljes kár 90%-ának megtérítésére jogosultak, a maradék 10%-ot saját maguknak kell állniuk.

A 90% megtérítése a vadászatra jogosult feladata, ez az a személy, vállalkozás, amely vadgazdálkodási tevékenységet folytat, akinek a vadászterületén keletkezett a kár.

Nem minden kárra van egész éves jogosultság, a szőlő, gyümölcsös kivételével a növényeket olyan időszakokra bontják, amikor azok teremnek, az azon kívül eső károkra nem vonatkoznak ezek a szabályok. A bejelentés írásban kell, hogy történjen, a kár észrevételét követő 15 napon belül.

Az igény érvényesítésére három lehetőség van.

Az első, hogy közös megegyezéssel rendezik a vadkárt egymás között a felek. Ilyenkor is szükség van az írásos bejelentésre, megállapodásra.

A második megoldás, hogy az illetékes település jegyzőjét bevonva állapodnak meg a felek, kárfelmérési eljárás keretein belül.

Ha ez sem vezet eredményre, akkor a bírósági rendezés a harmadik lehetőség.